VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 14-05-2019 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: L.A.M. Kompier
Griffier: G.J. de Graaf
0
4
12
6
3
10
10
3
11
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage