VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 15-10-2019 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: L.A.M. Kompier
Griffier: R. Vennik
0
1
2
1
1
1
5
5
5
1
0
Algemene bijlage
Agenda raadsvergadering 15 oktober 2019 (pdf, 57.58 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage