VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 17-09-2019 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: L.A.M. Kompier
Griffier: R. Vennik
0
1
2
1
1
8
4
5
4
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage