VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 29-01-2019 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: L.A.M. Kompier
Griffier: G.J. de Graaf
0
1
2
4
1
2
3
7
5
5
4
7
6
0
Algemene bijlage
Agenda raadsvergadering 29 januari 2019 (pdf, 61.26 KB)
Raadsmemo d.d. 28-01-19 antwoord op toezeggingen en vragen forum 15-01-19 (pdf, 177.93 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage