Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gemeenteraad, 30 april 2019 20:00:00

Algemene vergader informatie

EXTRA RAADSVERGADERING

Datum:
30 apr. 2019, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Algemene vergaderstukken (1)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:02:14 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 2 Vaststellen agenda

  besluitvormend
  1 document
  Fragmenten
  Fragment 1 00:06:10 Download Afspelen
  Fragment 2 00:06:22 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Goedemiddag,

  Middels deze mail verzoek ik de voorzitter van de raad een extra raadsvergadering bijeen te roepen op grond van artikel 11 lid 2 van het reglement van orde van de gemeente Langedijk.
  De voorkeur gaat uit naar een vergadering op woensdag 1 mei aanstaande.
  De reden voor de extra vergadering is het feit dat uit stukken in de krant en een toegestuurd persbericht blijkt dat het college van Langedijk besloten heeft een onderzoek te doen onder de inwoners van Sint Pancras en Koedijk over een mogelijke wens om liever te fuseren met de gemeente Alkmaar dan met de gemeente Heerhugowaard. Daarmee maakt het college een onderscheid tussen inwoners van verschillende kernen die niet gewenst is en geeft blijk van ongelijke behandeling. Het is ons ook niet duidelijk welke vragen in dat onderzoek gesteld gaan worden en wat het college met de resultaten van dat onderzoek wil doen.
  In dezelfde krant stond ook een bericht dat het huidige gemeentehuis al op 1 september aanstaande gesloten gaat worden, ook hierover is de raad niet ingelicht.
  Tenslotte is tijdens de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Alkmaar op 25 april jl. unaniem een motie aangenomen waarin Sint Pancras en Koedijk een ‘warm welkom’ wordt geheten. De reactie van het college was dat zij open staat voor ontwikkelingen vanuit Langedijk.
  Het totale fusieproces wordt gekenmerkt door slechte en zelfs non-communicatie, de raad krijgt gevraagde inlichtingen niet (het CDA heeft zelfs een WOB-verzoek moeten indienen om de opdrachtverlening aan het onderzoeksbureau boven tafel te krijgen, via raadsvragen kregen wij die informatie niet) en al meerdere malen hebben wij zelfs foutieve informatie gekregen (denk hierbij aan toegezegde stukken als bedrijfsplannen en communicatieplan).
  Deze slechte communicatie is inmiddels ook toegegeven door het college tijdens de laatste bewonersbijeenkomsten, waar veel kritiek werd geuit op de gang van zaken en het feit dat de inwoners tot nu toe niet betrokken zijn bij dit proces. Deze kritiek was het felst in Sint Pancras en Koedijk, maar was ook duidelijk te horen bij alle andere bijeenkomsten.
  Wij kunnen er helaas geen vertrouwen in hebben dat het college in samenspraak met de raad een opdracht gaat verlenen aan een onderzoeksbureau om de mening van de inwoners te peilen over de op handen zijnde bestuurlijke fusie. Wachten tot de reguliere raadsvergadering van 7 mei a.s. kan ook niet, de manier waarop het college omgaat met de raad geeft niet het vertrouwen dat de opdracht dan niet al verstrekt en onomkeerbaar zal zijn.

  Wij betreuren deze stap oprecht, maar betreuren de gang van zaken rond dit proces nog veel meer.

  Dit verzoek wordt ondersteund door alle fractieleden van het CDA en Kleurrijk Langedijk.

  Hartelijke groeten,

  Gerard Rep, fractievoorzitter CDA Langedijk
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:12 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten