VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 30-04-2019 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: L.A.M. Kompier
Griffier: G.J. de Graaf
0
1
0
0
Algemene bijlage
Agenda extra raadsvergadering 30 april 2019 (pdf, 53.38 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage