VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 30-10-2019 21:00 uur


Forumzaal
0
Voorzitter: L.A.M. Kompier
Griffier: R. Vennik
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage