VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 11-02-2020 21:00 uur


Raadzaal
0
0
Voorzitter: L.A.M. Kompier
Griffier: R. Vennik
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage