VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-02-2020 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: L.A.M. Kompier
Griffier: R. Vennik
0
1
2
1
1
1
2
2
4
7
4
5
4
4
6
5
8
3
2
8
0
Algemene bijlage
Agenda raadsvergadering 25 februari 2020 (pdf, 61.91 KB)
Beantwoording technische vragen DL m.b.t. Kadernota 2021-2025 GR Cocensus (002) (pdf, 63.86 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage