VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 28-01-2020 20:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: L.A.M. Kompier
Griffier: R. Vennik
1
1
1
1
1
1
9
10
5
Griffier: J.H. Spaak
3
Griffier: R. Vennik
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage