VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 30-06-2020 20:00 uur


Digitaal vergaderen
Voorzitter: L.A.M. Kompier
Griffier: R. Vennik
0
1
1
1
2
13
2
8
6
2
0
Algemene bijlage
Agenda raadsvergadering 30 juni 2020 (002) (pdf, 58.3 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage