VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 06-10-2020 20:00 uur


Digitaal vergaderen
Voorzitter: L.A.M. Kompier
Griffier: R. Vennik
0
1
1
1
1
5
6
4
17
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage