VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 12-10-2021 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: L.A.M. Kompier
Griffier: J. Vullings
0
1
1
28
6
7
6
3
4
12
2
14
5
9
2
2
1
2
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage