VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 14-09-2021 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: L.A.M. Kompier
Griffier: J. Vullings
0
1
2
1
1
1
6
3
7
5
6
3
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage