VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 16-02-2021 20:00 uur


Digitaal vergaderen
Voorzitter: L.A.M. Kompier
Griffier: R. Vennik
0
1
1
1
6
7
10
6
5
3
6
12
7
6
4
5
1
1
0
Algemene bijlage
Antwoord op,vervolgvraag van GroenLinks over IS A01 forum 08-02-16 (pdf, 40.75 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage