VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 26-01-2021 20:00 uur


Digitaal vergaderen
Voorzitter: L.A.M. Kompier
Griffier: R. Vennik
0
1
1
1
1
1
2
0
Algemene bijlage
Agenda raadsvergadering 26 januari 2021 (pdf, 56.66 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage