Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Politieke-bestuurlijke avond
Datum: 22-01-2019 20:00 uur


Algemene bijlage
Uitnodiging politiek-bestuurlijke avond (pdf, 70.3 kB)
Memo raad - LIVP 2019-2022 (pdf, 240.7 kB)
Veiligheidsanalyserapportage (pdf, 643.9 kB)
Presentatie Enquête afvalinzameling Circulaire economie (pdf, 2.5 MB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage