VergaderingVergadering van Presidium
Datum: 09-09-2021 20:00 uur


Digitaal vergaderen
Voorzitter: B. Blase
Griffier: R. Vennik
0
1
0
1
1
0
0
0
0
Algemene bijlage
Agenda_Fusiepresidium 09 september 2021 (pdf, 59.96 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage