Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Speciale bijeenkomst
Datum: 29-05-2019 19:00 uur


Algemene bijlage
Uitnodiging Regio Alkmaar 29 mei 2019 DEF (pdf, 155.2 kB)
20190529 Zaalindeling (pdf, 56.3 kB)
Zienswijzen BUCH (pdf, 41.5 kB)
Zienswijzen Cocensus (pdf, 45.5 kB)
Zienswijzen Halte Werk (pdf, 40.1 kB)
Zienswijzen OD NHN (pdf, 171.5 kB)
Zienswijzen Recreatieschap Geestmerambacht (pdf, 50.6 kB)
Zienswijzen Recreatieschap RAUM (pdf, 46.8 kB)
Zienswijzen RHCA (pdf, 47.7 kB)
Zienswijzen Veiligheidsregio NHN (pdf, 75.9 kB)
Zienswijzen VVI (pdf, 51.6 kB)
Zienswijzen WNK Personeelsdiensten (pdf, 46.4 kB)
Noordkop VR NHN Raadsrapportage Schagen GR VeiligheidsRegio 20 mei 2019 (pdf, 343.7 kB)
Noordkop VR NHN Raadsvoorstel RRN Veiligheidsregio Jaarrekening 2018 en Begroting 2020 (pdf, 432.9 kB)
Noordkop OD NHN Advies RRN Jaarrekening 2018 RUD NHN en begroting OD NHN 2020 (pdf, 174.8 kB)
Noordkop OD NHN Bijlage Integraal advies begroting en jaarrekening RUD-OD NHN namens de vier colleges in de NoordKop (pdf, 198.7 kB)
Noordkop RHCA Raadsvoorstel RRN Zienswijze op Jaarrekening 2018 en Begroting 2020 RHCA (pdf, 234.3 kB)
Noordkop GGD NHN RRN advies GGD jaarstukken 2018 en begroting 2020 (pdf, 288.3 kB)
Inkoop binnen Sociaal Domein - 29-05-2019 Gemeenteraadsleden Regio Alkmaar (pdf, 2.3 MB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage