College van B&W

College van B&W

Contact informatie

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college voert besluiten van de raad uit en bereidt zelf ook besluiten voor. Het college is verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad.

Burgemeester
L.A.M.Kompier

Loco-burgemeesters

  1. J. Nieuwenhuizen
  2. A.G.W. Jongenelen
  3. M.L. Reijven
  4. N. Langedijk

 

Portefeuilleverdeling college van B&W periode 2018 – 2022 ( versie 18.02.20 )

Burgemeester L.A.M. (Leontien) Kompier

Bestuurlijke organisatie en coördinatie 

Regionale samenwerking

Algemeen bestuur

Representatie

Democratie en burgerschap

Openbare orde en Veiligheid

Drank- & Horecabeleid

Integriteitbeleid

Klachtenbehandeling en behandeling bezwaar- en beroepschriften

Handhaving

 

Wethouder A.G.W. (Ad) Jongenelen 

Ruimtelijke ordening/ruimtelijke projecten/Omgevingsvisie

Woningbouw en Volkshuisvesting

WABO (vergunningverlening en toezicht)

Recreatie en Toerisme

Langedijk Ontwikkelt met Water 

Dierenwelzijn

Dorpswethouder Sint Pancras en Koedijk

 

Wethouder J. (Jasper) Nieuwenhuizen 

Financiën

Economische Zaken

Grondbeleid/grondexploitaties

fusie

Sport

Personeel en Organisatie

Gemeentelijk vastgoed

Communicatie

Inkoop

LHTBI

Project Vroonermeer Noord

Dorpswethouder Oudkarspel

 

Wethouder N. (Nils) Langedijk 

Onderwijs (inhoudelijk)

Openbare ruimte (w.o. groen, reiniging, onderhoud wegen en riolering, begraafplaatsen, waterbeheer en nutsvoorzieningen)

Oosterdelgebied

Duurzaamheid

Verkeer en Vervoer

Kunst, Cultuur(historie) en Musea

Inwonersparticipatie

Subsidiebeleid

Dorpswethouder Noord- en Zuid-Scharwoude

 

Wethouder M.L. (Marcel) Reijven 

Werk en Inkomen

Jeugd(zorg) en Jongeren

Zorg/Wmo

Schuldhulpverlening/armoedebestrijding

Integratie/Minderhedenbeleid

Bibliotheekwerk

Ouderen

Vrijwilligersbeleid

Dorpswethouder Broek op Langedijk

 

Onderlinge vervanging leden college

Wethouders Nieuwenhuizen en Reijven treden op als elkaars vervanger

Wethouders Jongenelen en Langedijk treden op als elkaars vervanger

 

Gemeentesecretaris/Directeur
De heer E. (Erik) Annaert als gemeentesecretaris de 1e adviseur van het college. Daarnaast is hij lid van de directie van de Werkorganisatie Langedijk-Heerhugowaard (ambtelijke fusieorganisatie).

 

 

Leden